niedziela, 17 marca 2013

                                          ZAPROSZENIE
na IV cykl Gdańskich Biegów Parkowych na Orientację ALMANAK
Organizator

Bractwo Przygody „ALMANAK” Gdańsk,
Kierownik zawodów: Bogdan Gackowski tel. 667 689 208
Współpraca
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej,
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Termin

09.listopada 2013r.
23.listopada 2013r.
07.grudnia 2013r.
Rodzaj i forma zawodów
Zawody o charakterze edukacyjnym i popularyzującym biegi na orientację na terenach parkowych i małych obszarach leśnych. Zawody będą rozegrane metodą scorelauf  (dowolny wybór kolejności zdobywania punktów kontrolnych). Ilość obowiązkowych punktów kontrolnych zależy od kategorii wiekowej(informacja w komunikacie technicznym na miejscu). Na trasie OPEN ilość punktów do znalezienia dowolna.
Centrum zawodów

Kategorie

K- kobiety; M- mężczyźni
KM-10 (rocznik 2003 i młodsi), KM-12 (rocznik 2001-2002),
KM-14 (rocznik 1999-2000), KM-16 (rocznik 1997-1998),
KM-18 (rocznik 1995-1996), KM-20/21 (rocznik 1979-1994),
KM-35/45 (rocznik 1964-1978), KM-50+(rocznik 1963 i starsze),
OPEN (bez ograniczeń wiekowych)
Opłaty

Kategorie 10,12,14,16  - 5.00zł; pozostałe kategorie – 10.00zł
Mapa  
III cykl zawodów - mapy w skali 1:7500 (aktualność zima 2013)
Teren

 Teren o dużych deniwelacjach, bogata rzeźba z duża ilością szczegółów, duże zróżnicowanie gęstości zalesienia (suche rowy, doły, boczne dolinki, czyli tzw.muldy, noski, skarpy, itp”.
Biuro zawodów
Czynne w centrum zawodów od g. 9.30
Start

Godz. ok.10.00. Bez wyznaczonych minut startowych. Różnicowanie startu zawodników z tej samej kategorii.
Zgłoszenia

Do piątku g. 22 przed każdym terminem zawodów na adres e-mail: bogac@gower.pl
Uwagi

- zawody zostaną rozegrane metodą tradycyjną z wykorzystaniem perforatorów,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- za stan zdrowia zawodników odpowiadają osoby zgłaszające do zawodów,
- bieżące informacje  u kierownika zawodów – bogac@gower.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz