piątek, 28 lutego 2014


KOMUNIKAT TECHNICZNY 01.03.2014
Opisy punktów kontrolnych
31 – górka
50 – górna część skarpy
34 – dołek
52 – suchy rów
35 – zakręt suchego rowu
54 – obniżenie
36 – drzewo
56 – dołek
37 – zachodni dołek
58 – szeroki nosek
38 – kamień graniczny
59 – mulda
39 – nosek
61 – duży dołek
40 – duży dół w wąwozie
62 – kopczyk
41 – dołek
63 – kamień
42 - muldka
64 – rozwidlenie ścieżek
43 – dołek na górce
65 – górka
45 – kamień
67 – górna część muldy
46 – górka
70 – koniec grzbietu
47 – suchy rów
72 - mulda
49 – róg granicy kultur
73 –rozwidlenie suchych rowów

Kategorie biegowe – kody, długości tras
Trasa A (ok.2350 m): 42-43-45-46-50-64-56-62-63-65-72
Trasa B (ok.3350 m): 41-36-35-37-39-42-45-46-47-67-56-59
-61-63-65-70-73
Trasa C (ok.4800 m): 70-67-65-63-61-59-58-54-52-56-47
-49-46-45-42-41-40-39-38-37-36-35-34-31-73

KOLEJNOŚĆ ZDOBYWANIA  PUNKTÓW KONTROLNYCH OBOWIĄZKOWA (TAKA JAKA NA MAPIE)!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz