poniedziałek, 10 marca 2014


ZAPROSZENIE
na
V cykl Gdańskich Biegów Parkowych na Orientację ALMANAK
KRAKOWIEC
Organizator

Bractwo Przygody „ALMANAK” Gdańsk,
Kierownik zawodów: Bogdan Gackowski tel. 667 689 208
Współpraca
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej,
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Termin
i miejsce
22.II.14 - „Park Reagana, cz.płd”
01.III.14 – „Matemblewo”
22.III.14 – „Krakowiec”
Rodzaj i forma zawodów
Zawody o charakterze edukacyjnym i popularyzującym biegi na orientację na terenach parkowych i małych obszarach leśnych.
Centrum zawodów
15.III.2013
Pas międzyleśny, na północny zachód od zbiorników produktów naftowych w Krakowcu – Górkach Zachodnich.
Opłaty
Dzieci i młodzież  - 5.00zł; dorośli – 10.00zł
Mapa trzecich zawodów cyklu
„Krakowiec” – aktualność marzec 2014, skala 1:5000
Teren

Teren wydmowy z skomplikowaną mikrorzeźbą, głównie w części południowej. Gęsta drożnia. Dobra przebieżność. Liczne ślady po wydobyciu bursztynu (doły).
Biuro zawodów

Czynne w centrum zawodów od g. 9.30

Start i meta
Start ok. g.10.00. Bez wyznaczonych minut startowych. Planowane zebranie punktów ok. godz.13.
Zgłoszenia

Do piątku g.20  przed każdym terminem zawodów na adres e-mail: gacbo53@gmail.com
Uwagi

- zawody zostaną rozegrane metodą tradycyjną z wykorzystaniem perforatorów,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- za stan zdrowia zawodników odpowiadają osoby zgłaszające do zawodów,
- bieżące informacje, w tym komunikaty techniczne w przeddzień zawodów na stronie: www.parkowe-bno.blogspot.com lub www.tulacz.almanak.pl
Kategorie startowe
Przebieg zawodów systemem scorelaufu (dowlona kolejność szukania punktów). Około 30 punktów  kontrolnych w terenie.
Trasa A – łatwa, spacerowa, wydmy w części północnej, ok. 15 PK;
Trasa B – średnio trudna, po obu stronach piaszczystego pasa, ok. 20 PK
Trasa C – trudna, a nawet bardzo trudna, wymagająca dobrego czytania mikrorzeźby (zwłaszcza w części południowej - 30 PK)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz