piątek, 7 listopada 2014

KOMUNIKAT TECHNICZNY 08.11.2014
Opisy punktów kontrolnych
35 – rozwidlenie
56 – kamień
36 – róg ogrodzenia
58 – tablica
37 – górka
59 – płn koniec ścianki
38 – komin wentylacyjny
61 – zach koniec ogrodzenia
39 – róg płyty betonowej (dachu)
62 – granica kultur
41 – wewnętrzna cz. ściany
63 – komin wentylacyjny
42 – wewnętrzna cz. żywopłotu
64 – drzewo
43 – rurociąg w muldzie
65 – koniec ściany (murku)
45 – róg ogrodzenia
67 – kopczyk
46 – kępa drzew
70 – szczelina w murze
47 – mulda
72 – koniec ścianki
49 – płd koniec gęstwiny
73 – róg budynku
50 – grzbiecik
74 – dół
52 - drzewo
76 - górka
54 – wejście do tunelu


Kategorie biegowe – kody, długości tras
Trasa A (1740m, 18PK): 67-65-63-62-61-59-49-47-45-43-42-50-
54-56-52-39-36-76
Trasa B (1750m, 22PK): 76-35-36-37-41-39-56-52-42-45-47-49-
50-54-58-61-62-63-65-64-67-73
Trasa C (2070m, 28PK): 73-72-70-67-62-61-59-64-65-63-58-56-
54-50-49-47-46-45-43-42-52-39-41-38-36-35-76-74
Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz