niedziela, 16 listopada 2014

ZAPROSZENIE
na
VI cykl Gdańskich Biegów Parkowych na Orientację ALMANAK
ZŁOTA KARCZMA 22.XI 2014
Organizator

Bractwo Przygody „ALMANAK” Gdańsk,
Kierownik zawodów: Bogdan Gackowski tel. 782 988 611
Współpraca
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej,
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
Termin
i miejsce
08.XI.14 – „Góra Gradowa”
22.XI.14 – „Złota Karczma”
06.XII.14 – „Huzarskie Manowce”
Rodzaj i forma zawodów
Zawody o charakterze edukacyjnym i popularyzującym biegi na orientację na terenach parkowych i małych obszarach leśnych.
Centrum zawodów
22.XI. 2014
Teren otwarty za  szkołą w Złotej Karczmie przy ulicy majora M. Słabego; przy ogrodzeniu pod lasem.
Opłaty
Dzieci i młodzież  - 5.00zł; dorośli – 10.00zł
Mapa drugich zawodów cyklu
„Złota Karczma” -  aktualność 2014
Teren

Bardzo urozmaicona rzeźba  na granicy z doliną rzeki Strzyży od południa, z licznymi wąwozami, dołami, gęstą siecią dróg. Centralnie przez teren biegnie ścieżka rowerowa wzdłuż której znajdują się małe zbiorniki retencyjne.
Biuro zawodów

Czynne w centrum zawodów od g. 9.30

Start i meta
Start ok. g.10.00. Bez wyznaczonych minut startowych. Planowane zebranie punktów ok. godz.13.
Zgłoszenia

Do piątku g.20  przed każdym terminem zawodów na adres e-mail: gacbo53@gmail.com
Uwagi

- zawody zostaną rozegrane metodą tradycyjną z wykorzystaniem perforatorów,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- za stan zdrowia zawodników odpowiadają osoby zgłaszające do zawodów,
- bieżące informacje na stronie: www.parkowe-bno.blogspot.com lub www.tulacz.almanak.pl
Kategorie startowe
Trasa A: łatwa, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg,
Trasa B: średnio trudna, punkty kontrolne nieco oddalone od dróg, ale z wyraźnymi miejscami ataku na punkt docelowy;
Trasa C: trudna, wymagająca uważnego czytania rzeźby, duże wysokości względne


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz